Πολιτική Επιστροφών

Ακυρώσεις Παραγγελιών / Επιστροφές Προϊόντων: Κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία των Προϊόντων που απέστειλε μέσω του ιστοτοπου εντός 2 ημερών από την αποστολή της σχετικής παραγγελίας του προς την Επιχείρηση, μέσω της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]. Ακυρώσεις παραγγελιών που έχουν αποσταλεί δε γίνονται δεκτές και ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και επιστροφής του δέματος.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης για τα Προϊόντα, που παρήγγειλε μέσω του ιστοτοπου, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν τον ικανοποιούν, με την αποστολή πλήρως συμπληρωμένου εγγράφου υπαναχώρησης με τη χρήση τηλεομοιοτυπικού μηνύματος στο 2311822902 ή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στη διεύθυνση [email protected] (έντυπο υπαναχώρησης link)

Επιστροφές γίνονται δεκτές υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Η επιστροφή πρέπει να γίνει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος για τα προϊόντα που παραδόθηκαν εντός Ελλάδος και εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών για προϊόντα που παραδόθηκαν στο εξωτερικό. Η επιστροφή να συνοδεύεται από πλήρως συμπληρωμένη φόρμα υπαναχώρησης η οποία έχει αποσταλεί μέσω (fax) 2311822902 ή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στη διεύθυνση [email protected].

β) Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να βρίσκεται αχρησιμοποίητο, σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς ήταν πριν την πώληση στη συσκευασία του και με όλα τα περιεχόμενα της, καθώς και οποιοδήποτε δώρο ενδεχομένως να περιλάμβανε αυτή.

γ) Το προϊόν το οποίο επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).